Autoverleih Czechocar - Autovermietung Prag für alle!

Fahren Sie mit uns!

Übersichtliches Reservierungssystem mit Online Kalkulation des Vermietungspreises und Möglichkeit, sich gesamte Ergänzdienstleistungen bestellen zu können.

Gerne teilen wir Ihnen komplexe Informationen über unser Vermietungsangebot. Rufen Sie kostenlos an 800 321 321!

Gewinnen Sie eine Preisübersicht über die Vermietung Wagen.

Durchlaufende Aktionen!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Währungskurs

Traffic Information (nur in der Tschechischen)

Msgre.Šrámka: Parkování

plně obsazeno,

Strahovský tunel, směr Smíchov, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen ,

ulice Cesta Svobody - ulice Scheinerova, Říčany, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka místní komunikace ul. Politických Vězňů v úseku mezi ul. Cesta Svobody a Rýdlova, vše v k.ú. Říčany u Prahy, z důvodu rekonstrukce uvedené komunikace, Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Kosmonautů, Chomutov, okr. Chomutov, přes: místní komunikace, ulice Kosmonautů: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka provozu v ul. Kosmonautů z důvodu frézování a pokládky živičného povrchu. Průjezd vozidel IZS dle postupu a druhu prací (při pokládce živice s omezením).; Objížďka - jednosměrná: ulice Alfonse Muchy - ulice Kosmonautů, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Vítězslava Nezvala, ulice Kosmonautů, Alfonse Muchy, Vítězslava Nezvala, Kosmonautů; Objížďka - jednosměrná: ulice Kosmonautů - ulice Alfonse Muchy, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Sluneční, ulice Vítězslava Nezvala, ulice Alfonse Muchy, Kosmonautů, Sluneční, Vítězslava Nezvala, Alfonse Muchy., Vydal: Magistrát města Chomutova

silnice III/1052 (ulice Masarykovo náměstí - ulice Čs. armády), Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , uzavírka sil. III/1052 ul. Čs. armády -Jílové u Prahy,; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 12t : pro vozidla do 12t + linky veřejné autobusové dopravy PID : ze sil. II/105 ul. Pražská po místních komunikacích ul. Jana Morávka a Tyršova na sil. III/1052 ul. Čs. Armády a opačně ; Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 12t: pro vozidla nad 12t : z Jílového u Prahy po sil. II/105 ul. Pražská na Radlík – dále po III/00315 Sulice – dále po II/603 Kamenice - na sil. II/107 a III/1052 na Jílové u Prahy a opačně , Vydal: Městský úřad Černošice

silnice II/105, Kamenný Přívoz, okr. Praha-západ: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen práce na silnici , uzavírka mostu ev.č. 105-011 na sil. II/105 Kamenný Přívoz; Objížďka - obousměrná: z Kamenného Přívozu ze sil. II/105 na sil. II/106 směr Hostěradice – Krňany – dále po III/1056 do Netvořic na sil. II/105 a opačně, Vydal: Městský úřad Černošice

silnice III/11451, Maršovice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka silnice č. III/11451, staničení cca km 4,189 - 4,383, Maršovice; Objížďka - obousměrná: objízdná trasa bude vedena po silnicích č. III/11447, III/11438, III/11437 a III/11451, v délce cca 15 km, Vydal: Městský úřad Benešov

místní komunikace Teplice (okres Teplice): Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , částečná uzavírka provozu na místních komunikacích v Teplicích (ul. Pod Doubravkou křižovatka ul. Novákova, ul. J. Šafaříka), Vydal: Magistrát města Teplice

silnice III/3089 (ulice Hankova), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka silnice III/3089 (ul.Palackého, Hankova) ve Smiřicích z důvodu výstavby kanalizace a vodovodního řadu; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/33 (Holohlavy, Černožice), ul. Revoluční (Černožice),silnice III/30810 (Černožice, Smiřice), silnice III/3089 (Smiřice) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

silnice III/3089 (ulice Palackého), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka silnice III/3089 (ul.Palackého, Hankova) ve Smiřicích z důvodu výstavby kanalizace a vodovodního řadu; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/33 (Holohlavy, Černožice), ul. Revoluční (Černožice),silnice III/30810 (Černožice, Smiřice), silnice III/3089 (Smiřice) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

silnice III/1052 (ulice Čs. armády), Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , Objížďka po ul. Tyršova, Jana Morávka, Pionýrů

místní komunikace, Nádražní, Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , rekonstrukce ul. Nádražní -Smiřice;

silnice II/421, ul. Brněnská, Hlavní, Hodonínská, Velké Pavlovice, okr. Břeclav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , Úplná uzavírka včetně křižovatky silnic II/421 x III/42114 a v úseku od křižovatky silnic III/42113 x II/421 po most ev. č. 421-008 směr Bořetice, na kterém je již úplná uzavírka do 31.05.2018. Důvodem úplné uzavírky je rekonstrukce silnice II/421. Objízdná trasa vozidel do 3,5 t (mimo dopravní obsluhu, link. bus a mimo vozidla stavby) ve směru na Velké Bílovice je vedena ulicí Za Dvorem a ve směru na Němčičky je vedena ulicí Dlouhou a spojovací ulicí mezi ulicemi Dlouhá a Hlavní. Objízdná trasa vozidel nad 3,5 t je vedena obousměrně po silnicích III/42115, II/425, III/4217 přes obec Starovičky a Horní Bojanovice. Dále objízdná trasa navazuje na objízdnou trasu stanovenou z důvodu uzavírky mostu č. 421-008 na silnici II/421 ve Velkých Pavlovicích., Vydal: Městský úřad Hustopeče

místní komunikace v katastru obce Jičín, okr. Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Uzavírka místních komunikací v lokalitě Lidické nám. východ (ul. Dlouhá, Příční, Luční), Vydal: Městský úřad Jičín

silnice II/603, Babice - Křiváček, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/603 (1. etapa) od křižovatky se silnicí č. III/6032 v Babicích po křižovatku s místní komunikací do Malešína v obci Křiváček.; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/107 (Týnec nad Sázavou), silnice II/106 (Benešov), silnice I/3, Poříčí nad Sázavou, silnice II/603 (ulice Benešovská) (Nespeky), Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Žižkova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , V Karlových Varech, k.ú. Stará Role bude uzavřena část místní komunikace ul. Žižkova - provádění stavebních prací - oprava krytu. Průjezd možný ulicí Husova, Rokycanova., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary

silnice III/4915 (ulice Zámecká), Zlín, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci ve dvou etapách: sil. III/4915, I. etapa: km 0,060 - km 0,490; od Restaurace Lešná po dům č.p.294 uzlové staničení; II. etapa: km 0,490 - 1,080, od domu č.p.294 po křižovatku s ulicí Velíkovská včetně uzavírky provozu přilehlých rekonstruovaných komunikací pro pěší . Objízdná trasa: sil. III/4911, uzlový úsek č. 2, název úseku: Štípa - kostel, ul. Lešenská, sil. III/4912, uzlový úsek č. 1, název úseku: Štípa - U Doleček, ul. Nová Cesta Ve II. etapě bude umožněn průjezd MHD uzavřeným úsekem komunikace z ulice Za Dvorem na ul. Nová Cesta. Z důvodu realizace stavební akce: Rekonstrukce ul. Zámecké, Zlín - Štípa., Vydal: Magistrát města Zlína

místní komunikace, Trojanovice, okr. Nový Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Výstavba vodovodního a kanalizačniho řadu, v Trojanovicích - Dolní část Lomné, Vydal: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

silnice III/28115, Troskovice, okr. Semily: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , ; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/27921 (Hrubá Skála), silnice I/35 (Ktová), Vydal: Městský úřad Turnov

silnice III/4793 (ulice Na Karolíně), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Částečná uzavírka, spočívající v zjednosměrnění komunikace ve směru do centra. Omezení souvisí s uzavírkou na sil. I/11 ul Rudná., Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava - Vítkovice, Ostrava: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla , Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná

silnice I/11 (ulice Rudná), Vítkovice - Slezská Ostrava, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na údržbě mostu , Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná

 

Artikel

Autoverleih mit langjähriger Tradition

Der Autoverleih Czechocar Inc. wurde gegründet Anfang der 90er-ten und hat gerade fast 20 Jahre lange Geschichte. Der Schwerpunkt der Czechocar ist ein Mietwagen-Service, mit dem breitesten Anwendungsbereich, der nicht nur die Tschechische Republik. Unsere Niederlassungen sind in allen größeren Städten wie Prag, Brno, Ostrava, Tschechische Budejovice und 77 anderen Standorten befinden. Darüber hinaus bietet unsere Autovermietung die Möglichkeit, einen Mietwagen außerhalb des Gebiets der Tschechischen Republik zurück, innerhalb der Europäischen Union. Weitere Informationen finden Sie auf One Way Autoverleih Seite zu finden.

Autovermietung in Prag

Fast alle großen Unternehmen haben ihre Büros in Prag und natürlich Czechocar ist keine Ausnahme. Der Hauptzweig ist im Prager Kongresszentrum in der Nähe der U-Bahn-Vysehrad befindet. Dieser Standort wurde wegen der leichten Zugänglichkeit von der Mitte gewählt, und weil nicht nur einzelne Kunden können jetzt ein Auto mieten in Prag, aber auch Tagungsgäste können unsere Dienste nutzen. Ein weiteres Büro befindet sich im Prager Flughafen Ruzyne vor der Ankunftshalle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Autovermietung mit Reise-Programm

Der Autovermietung Czechocar überwacht ständig Anforderungen der Klienten und zur Verbesserung der Dienstleistungen. Da mehr als die Hälfte unserer Kunden sind Touristen, haben wir ein Travel-Programm, das für unsere Kunden aus dem Ausland können Ansatz der schönsten Orte in der Tschechischen Republik, sowie einige bieten Rabatte bis 15% aus Dienstleistungen gerade gekauft! Zusätzlich zu den lokalen Zweigstelle bekommen sehr nützliche Informationen über die Region, wo Sie reisen möchten. Erfahren Sie mehr unter Reiseprogramm.

Autoverleih - Zentralbüro

Autoverleih Czechocar a.s.
Kongresszentrum Prag, 5. května 65, Prag 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Autoverleih Czechocar a.s.