CSENDERUESFR
Mittwoch, 1. April 2015  
In Prag - 19:48  

Autoverleih Czechocar - Autovermietung Prag für alle!

Fahren Sie mit uns!

Übersichtliches Reservierungssystem mit Online Kalkulation des Vermietungspreises und Möglichkeit, sich gesamte Ergänzdienstleistungen bestellen zu können.

Gerne teilen wir Ihnen komplexe Informationen über unser Vermietungsangebot. Rufen Sie kostenlos an 800 321 321!

Gewinnen Sie eine Preisübersicht über die Vermietung Wagen.

Durchlaufende Aktionen!

  • Drive Alliance Partner
  • Citibank Zahlungskarte

Währungskurs

Traffic Information (nur in der Tschechischen)

D1, mezi km 137 a 141, ve směru Bohumín – PL: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel ,

na silnici 19 u obce Dubovice okres Pelhřimov: Nebezpečné překážky

Pozor! Předmět na vozovce ; Od 1.4.2015 19:10 do 20:10; na silnici 19 u obce Dubovice okres Pelhřimov; Pozor! Předmět na vozovce; rozsypaný náklad na vozovce, průjezd s opatrností

na silnici 27928 u obce Troskovice okres Semily , délka 417m: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, padlý strom ; Od 1.4.2015 18:25 do 20:30; na silnici 27928 u obce Troskovice okres Semily , délka 417m; neprůjezdné, padlý strom; stromy přes komunikaci

na silnici 43 u obce Damníkov okres Ústí nad Orlicí; Na místě chlvílemi vánice, chvílemi kroupy a chvílemi slunce, na místě Policie ČR: Nehody

nehoda autobusu Pozor! Silný provoz ; Od 1.4.2015 18:05 do 21:10; na silnici 43 u obce Damníkov okres Ústí nad Orlicí; Na místě chlvílemi vánice, chvílemi kroupy a chvílemi slunce, na místě Policie ČR; nehoda autobusu; Pozor! Silný provoz; havárie autobusu, leží na boku, v autobuse asi 20 cestujících, asi tři osoby lehce zraněné.

na silnici 20 u obce Sedlice okres Strakonice; Sil I. tř č. 20, u motorestu Obora.: Nehody

nehoda nákladního vozidla ; Od 1.4.2015 17:55 do 21:00; na silnici 20 u obce Sedlice okres Strakonice; Sil I. tř č. 20, u motorestu Obora.; nehoda nákladního vozidla; Srážka OA a NA bez zranění. blokovaný jeden jízdní pruh.

na silnici 43 u obce Opatov okres Svitavy: Nehody

nehoda nákladního vozidla ; Od 1.4.2015 17:40 do 20:45; na silnici 43 u obce Opatov okres Svitavy; nehoda nákladního vozidla; Havarované nákladní cisternové vozidlo mimo komunikaci. Na místě zasahuje HZS a PČR.

v ulici Türkova v obci Praha; Turkova 1001/9: Nehody

nehoda autobusu havarované vozidlo ; Od 1.4.2015 17:20 do 20:25; v ulici Türkova v obci Praha; Turkova 1001/9; nehoda autobusu; 2 havarovaná vozidla; OA + BUS, bez zranění, blokují dopravu

na silnici E55 E65 v obci Praha; Spořilovská: Nehody

nehoda nákladního vozidla havarované vozidlo ; Od 1.4.2015 16:55 do 20:00; na silnici E55 E65 v obci Praha; Spořilovská; nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; nákladní x osobní, blokují provoz

v ulici Ke Karlovu v obci Hostinné okres Trutnov; u místního hřbitova, tj. mezi Hostinným a Chotěvicemi: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdný jízdní pruh ; Od 1.4.2015 16:45 do 19:50; v ulici Ke Karlovu v obci Hostinné okres Trutnov; u místního hřbitova, tj. mezi Hostinným a Chotěvicemi; neprůjezdný jízdní pruh; spadlý strom přes silnici, na místo PČR, hasiči

silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Zvláštní užívání silnice III/31534 Zábřeh, ul. Jiráskova, pro provádění stavebních prací v rámci stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze".., R. č.j.: 2014/2403/DO-MUZB-3, prodl 2015/97/DO-MUZB-2; prodl. 2015/ 346/DO-MUZB-2.; Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, přes: ulice Třebízského, ulice Boženy Němcové, Ze silnice ul. Jiráskova po MK ul. Třebízského na sil. ul. Sokolská a zpět na ul. Jiráskova. ; Objížďka - bez rozlišení, dopravním značení: silnice III/31534 (ulice Jiráskova) - ulice Za Pivovarem, Zábřeh, okr. Šumperk, přes: ulice Indrova, ulice Lidická, Ze silnice ul. Jiráskova po MK ulic Indrova a Lidická na MK Za Pivovarem k místu uzavírky. ; Objížďka - obousměrná, dopravním značením: ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a Sokolská, Zábřeh, okr. Šumperk, Vydal: Městský úřad Zábřeh

silnice II/152 - část obce Komerční zóna Modřice-východ, v katastru obce Modřice, okr. Brno-venkov: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen práce na silnici , silnice č. II/152 v k.ú. Modřice z důvodu: rekonstrukce mostu ev.č. 152-051 Uzavřený úsek: v místě mostu v km cca 129,600 staničení pasportu Délka uzavírky: cca 80 m Rozsah uzavírky: úplná silnice č. III/15279 v k.ú. Modřice z důvodu: rekonstrukce mostu ev.č. 15279-4 Uzavřený úsek: v místě mostu v km cca 2,100 staničení pasportu Délka uzavírky: cca 80 m Rozsah uzavírky: úplná silnice č. II/152 v k.ú. Modřice z důvodu: rekonstrukce mostu ev.č. 152-052 nad dálnicí D2 (D2-005) a oprava povrchu silnice č. II/152 Uzavřený úsek: od výjezdové rampy na D2 směr na Bratislavu po okružní křižovatku na silnici č. II/152 v km cca 130,300 staničení pasportu Délka uzavírky: cca 180 m Rozsah uzavírky: částečná Po dobu uzavírek je nutné dodržet následující podmínky: 1. Označení uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy. Žadatel zajistí osazení dopravního značení úplné a částečné uzavírky a odpovídá za stav tohoto dopravního značení po dobu uzavírky. Realizace dopravního značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu a s dodržením podmínek uvedených ve stanoveních přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaných: Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného – Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 25/2015-120-RD/5 ze dne 19.03.2015. Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného – Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravní správy pod č.j. JMK 32293/2015 ze dne 17.03.2015. Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného – Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pod č.j. MMB/083681/2015 ze dne 27.02.2015. Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného – Městským úřadem Židlochovice, Odborem dopravy pod č.j. OD/3650/2015-2 KR ze dne 04.03.2015. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, stanovuje přechodnou úpravu provozu na předmětných pozemních komunikacích v souladu s §77 odst.1,písm.c) zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, dle plánků dopravního značení č.j. OV-ČJ/16386-15/MAD (Situace přechodného DZ – Oprava mostu ev.č. 152-051, 15279-4, 152-052 na sil. č. II/152 a III/15279) ze dne 30.03.2015 odsouhlaseného Policií ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov č.j. KRPB-47414-2/ČJ-2015-0600DI dne 24.02.2015 a (Situace přechodného DZ – Oprava mostu ev.č. 152-052 na sil. č. II/152 – objízdná trasa a horní stavba ETAPA I., II.) ze dne 30.03.2015 odsouhlaseného Policií ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov č.j. KRPB-47414-1/ČJ-2015-0600DI ze dne 24.02.2015. Dle těchto plánků, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady označení uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy. Výstražné světlo umístěné nad DZ Z2 - Zábrana pro označení uzavírky resp. DZ Z4a, Z4b - Směrová deska levá, Směrová deska pravá, bude svítit 24 hodin denně. 2. Zhotovitel zajistí bezpečný průchod chodců. 3. Po celou dobu trvání uzavírek bude dočasně zrušena autobusová zastávka Modřice, Za mlýnem bez náhrady a dočasně bude přeložena autobusová zastávka Modřice, drůbežářské závody pro směr k OC Olympia. 4. Po dobu trvání uzavírek silnic č. II/152, III/15279 v místě mostů ev. č. 152-051, 152-052, 15279-4 v k.ú. Modřice bude pro spoje veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní a spoje linky městské autobusové dopravy Brno doprava organizována takto: • Po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice č. II/152 bude možná objízdná trasa všech autobusů zajišťujících provoz spojů linek veřejné linkové osobní dopravy po souběžné provizorní komunikaci a provizorním přemostěním. • Po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice č. III/15279 bude možná objízdná trasa všech autobusů zajišťujících provoz spojů linek veřejné linkové osobní dopravy po silnici č. II/152 v místě mostu ev.č. 152-051 po souběžné provizorní komunikaci a provizorním přemostěním. • Autobusová zastávka Modřice, drůbežářské závody pro směr k OC Olympia bude dočasně přeložena na silnici č. II/152. • Po celou dobu trvání uzavírek bude možný průjezd všech vozidel zajišťujících provoz spojů veřejné linkové osobní dopravy, zvláštní linkové osobní dopravy a městské autobusové dopravy uzavírkami silnice č. II/152 ve směru: po silnici č. II/152 ve směru od Modřic na silnici č. III/15282 ve směru do Brna-Chrlic a ve směru opačném, z dálnice D2 ve směru z Brna na silnici č. II/152 ve směru na Modřice a ve směru opačném. 5. Přechodnou úpravu provozu (instalace DZ) provede společnost GEFAB CS spol. s r.o., Švédská 324/5, 620 00 Brno. 6. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního značení, jeho udržování po celou dobu uzavírky, včasné odstranění a dodržení termínu uzavírky odpovídá: pan Ing. Petr Březina, tel.

ulice Průmyslová, Kladno, okr. Kladno: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , byla z důvodu rekonstrukce komunikace povolena uzavírka místní komunikace ul. Průmyslová v Kladně; Objížďka - bez rozlišení, IS11c: silnice II/118 (ulice Na kopci) - ulice Huťská, Kladno, okr. Kladno, přes: (ulice Slánská), po sil.II.tř.č.118 ul.Na Kopci, po MK ul.Huťská a to obousměrně, Vydal: Magistrát města Kladna

ulice Bílinská, ulice Moravská, Teplice, okr. Teplice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Provádění stavebních prací – úprava konstrukce vozovky a obnova asfaltového krytu., Vydal: Magistrát města Teplice

ulice Bílinská, Teplice, okr. Teplice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Provádění stavebních prací – úprava konstrukce vozovky a obnova asfaltového krytu., Vydal: Magistrát města Teplice

silnice II/447, Hnojice, okr. Olomouc: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla , úplná uzavírka silnice č. II/447 v obci Hnojice pro nákladní dopravu - mimo BUS a dopravní obsluhu. Provádění stavebních prací - kanalizace v obci Hnojice.; Objížďka - obousměrná: po neuzavřené silnici II/447 Lužice, Šternberk, II/444, II/445, III/4451 Krakořice, Komárov, Paseka, Dlouhá Loučka, II/449 Horní a Dolní Sukolom, II/446 Uničov, ulice Šumperská, II/444 ulice Mohelnická, II/446 ulice Hrdinů, II/449 ulice Litovelská, Střelice silnice III/4494 přes Benkov, sil. č. III/4495 přes Královou, III/4496, dále II/449 Červenka, Litovel, II/447 Tři Dvory, Pňovice, II/446, II/447 Žerotín, Hnojice a zpět, Vydal: Městský úřad Šternberk

ulice U Hřbitova, mezi křižovatkami ulic Dolní a Kamenická, České Budějovice, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

opakované krátkodobé uzavírky , Úplná uzavírka místních komunikací z důvodu provádění rekonstrukce kabelů VN, Vydal: Magistrát města České Budějovice

silnice III/44337 (ulice Opavská), Vítkov, okr. Opava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka silnice od místa křížení u pekárny v délce cca 50m po místo křížení se silnici II/462 (u restaurace U BERANA) mimo dopravní obsluhu a vozidla stavby ; Objížďka - obousměrná, dopravní značení: místní komunikace - silnice II/462 (ulice Zemědělská), Vítkov, okr. Opava, Po neuzavřeném úseku silnice II/462 (Zemědělská) za pomoci světelných signalizačních zařízení, Vydal: Městský úřad Vítkov

silnice II/462, Vítkov - Větřkovice, okr. Opava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka silnice v úseku z Vítkova od křižovatky s Dělnickou ul. po místo křížení se silnici č. III/4629 do Větřkovic, mimo dopravní obsluhu, BUS, IZS a vozidla stavby; Objížďka - obousměrná, dopravní značení a zařízení: silnice III/4623 (ulice Komenského), Vítkov - silnice III/4629, Větřkovice, okr. Opava, přes: silnice III/46211 (Větřkovice), Vítkov po silnici II/4623, III/46212, III46211 a II/462, Vydal: Městský úřad Vítkov

silnice III/3981, Morašice, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka silnice po levé straně ve směru staničení silnice, v obci Morašice (na průtahu obce), z důvodu výstavby části kanalizace budované pro obec Morašice; Objížďka - obousměrná, mimo linky BUS: silnice III/3981, v katastru obce Morašice, okr. Znojmo, přes: silnice II/398 (Horní Dunajovice), silnice III/41312 (Domčice), Vydal: Městský úřad Znojmo

silnice II/398, Mikulovice, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka silnice (průtah obcí), uložení kanalizačního potrubí do silnice II/398 a následnou rekonstrukci této silnice, v rámci akce „II/398 Mikulovice průtah“; Objížďka - pro autobusovou dopravu, obousměrná: silnice III/3983 - silnice II/399, Mikulovice, okr. Znojmo, přes: komunikace; Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice II/398, v katastru obce Mikulovice, okr. Znojmo, přes: silnice III/39918 (Tvořihráz), Vydal: Městský úřad Znojmo

silnice I/56, ve směru Frýdek- Místek, Ostrava: Omezení provozu a zákazy

zákaz průjezdu nákladních vozidel zúžená vozovka na jeden jízdní pruh , zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.1. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod.

silnice III/46417, Olbramice - Josefovice, okr. Ostrava-město: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla , zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)

silnice III/2407, Velké Přílepy - Úholičky, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , úplná uzavírka silnice III/2407 z důvodu havarijního stavu opěrné zdi podél silnice III/2407

ulice Na celné - ulice Jiskrova, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , úplná uzavírka místní komunikace, havarijní stav opěrné zdi. Komunikace bude uzavřena do doby opravy

ulice Hůrská, mezi křižovatkami ulic Dolní a Horní, České Budějovice, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka místní komunikace ulice Hůrská (v úseku mezi ulicemi Horní – Dolní, blíže k ulici Dolní) v Českých Budějovicích z důvodu pokládky kanalizační přípojky, Vydal: Magistrát města České Budějovice

 

Artikel

Autoverleih mit langjähriger Tradition

Der Autoverleih Czechocar Inc. wurde gegründet Anfang der 90er-ten und hat gerade fast 20 Jahre lange Geschichte. Der Schwerpunkt der Czechocar ist ein Mietwagen-Service, mit dem breitesten Anwendungsbereich, der nicht nur die Tschechische Republik. Unsere Niederlassungen sind in allen größeren Städten wie Prag, Brno, Ostrava, Tschechische Budejovice und 77 anderen Standorten befinden. Darüber hinaus bietet unsere Autovermietung die Möglichkeit, einen Mietwagen außerhalb des Gebiets der Tschechischen Republik zurück, innerhalb der Europäischen Union. Weitere Informationen finden Sie auf One Way Autoverleih Seite zu finden.

Autovermietung in Prag

Fast alle großen Unternehmen haben ihre Büros in Prag und natürlich Czechocar ist keine Ausnahme. Der Hauptzweig ist im Prager Kongresszentrum in der Nähe der U-Bahn-Vysehrad befindet. Dieser Standort wurde wegen der leichten Zugänglichkeit von der Mitte gewählt, und weil nicht nur einzelne Kunden können jetzt ein Auto mieten in Prag, aber auch Tagungsgäste können unsere Dienste nutzen. Ein weiteres Büro befindet sich im Prager Flughafen Ruzyne vor der Ankunftshalle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Autovermietung mit Reise-Programm

Der Autovermietung Czechocar überwacht ständig Anforderungen der Klienten und zur Verbesserung der Dienstleistungen. Da mehr als die Hälfte unserer Kunden sind Touristen, haben wir ein Travel-Programm, das für unsere Kunden aus dem Ausland können Ansatz der schönsten Orte in der Tschechischen Republik, sowie einige bieten Rabatte bis 15% aus Dienstleistungen gerade gekauft! Zusätzlich zu den lokalen Zweigstelle bekommen sehr nützliche Informationen über die Region, wo Sie reisen möchten. Erfahren Sie mehr unter Reiseprogramm.

Autoverleih - Zentralbüro

Autoverleih Czechocar a.s.
Kongresszentrum Prag, 5. května 65, Prag 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Autoverleih Czechocar a.s.